Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Třeťáci složili slib Zemi

Ve čtvrtek 20. dubna čekala na třeťáky řada aktivit, které měly společného jmenovatele – jak zařídit, aby byla naše planeta čistá, hezká, spokojená.

V českém jazyce jsme si přečetli krátký text, který nás vtáhl do celé problematiky oslav Dne Země. Řekli jsme si, že tento svátek připadá na sobotu 22. dubna, a že se neslaví jen u nás, ale i po celém světě.

Poté se naše třída proměnila v místo plné drobných úkolů. Na lavici každého z nás přistály pracovní listy, pomůcky, letáky, kartičky, dokonce i hlína a fazole. Naším úkolem bylo zaplnit “lapbooky” – knihy – splněnými pracovními listy.

A jak se nám dařilo? Náramně! Každý jsme si zasadili fazoli, třídili jsme, co je pro naši planetu správné a co špatné, zabývali jsme se tříděním odpadu a dostali jsme se až k pojmu EKOLOGIE a RECYKLACE. Zjistili jsme, že máme hezký vztah k přírodě a že třídíme odpad ve velkém.

Na závěr jsme složili slib Zemi, který jsme stvrdili otiskem své dlaně.