Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Základy první pomoci

V přírodovědném kroužku jsme se tentokrát podívali na základy první pomoci. Nejprve jsme se seznámili s trochou teorie, protože bez ní by to nešlo. Ale nejvíce nám samozřejmě dala praktická ukázka. Všechno jsme si na sobě vzájemně vyzkoušeli. Otáčeli jsme se do stabilizované polohy a nechyběl ani nácvik kardiopulmonální resuscitace.