Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Vážení rodiče,

dne 7. 11.2012 zasedla ke svému prvnímu jednání doplněná školská rada. Z důvodu personálních změn došlo k doplnění členů ze strany zákonných zástupců, zřizovatele i pedagogických pracovníků. Noví členové vzešli z voleb, které se konaly v roce 2009. Pedagogičtí pracovníci byli doplněni novou volbou.
Nové složení školské rady pro školní rok 2012/2013:

Za zřizovatele:
p. Olga Avramidu
p. Zdeňka Profantová
p. Lenka Galušková

Za zákonné zástupce:
paní Renáta Grigoriadisová
paní Michaela Hanslíková
paní Markéta Řezníčková

Za pedagogické pracovníky:
Lenka Větráková
Mgr. Jana Houdková
paní Pavla Chramostová, DiS

Na tomto jednání školské rady bude projednáno:
• Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012;
• nové organizační řády a vnitřní řády ZŠ a MŠ Jindřichov;
• budou ředitelkou školy představeny cíle, pro šk. rok 2012/2013.