Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Labyrint světa a ráj srdce

Ve čtvrtek 29. 9. 2022 se celý druhý stupeň vydal na první část projektového vyučování. Naše kroky směřovaly do Krnova. Konkrétně do kina Mír 70, kde nás čekala projekce nového celovečerního animovaného filmu s názvem Labyrint světa a ráj srdce. První verzi rukopisu s tímto názvem dokončil Jan Amos Komenský v roce 1623, a tak se kvapem blíží 400-leté výročí od vzniku tohoto díla.

Celé promítání mělo především edukativní obsah. Žáci zkoumali svět očima poutníka, hledali smysl a cíl lidského snažení a nahlíželi na různá povolání. Vypravěč ukazoval žákům svět jako město, které připomíná labyrint. Celým putováním ho doprovázeli Všudybud a Mámení.

Po promítání měli žáci čas vše vstřebat a trochu se i zamyslet, protože ve škole je čeká spousta aktivit k porozumění Komenského myšlenek s aplikací do dnešní doby.