Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Patron české země

Třeťáci ve čtvrtek 29. 9. 2022 pátrali po tom, proč jsme byli ve středu 28. září doma, proč jsme měli volno. Na základě různých aktivit a poznatků jsme se dopátrali k tomu, že měl svátek Václav, kterému dali přídomek „SVATÝ“ a že byl vlastně státní svátek (Den české státnosti).

Nejprve jsme si řekli, co vlastně o sv. Václavu víme, potom jsme si rozlosovali kartičky s větami, řešili jsme, o jaký druh věty se jedná (protože to zrovna opakujeme) a jaké znaménko napíšeme na konci věty. Potom jsme zjistili, že na sebe věty navazují – jeden má otázku a druhý má odpověď, proto jsme se měli najít a utvořit dvojice. Proběhla společná kontrola a umístění otázek a odpovědí na tabuli. Když už jsme zkontrolovali správnost, pokoušeli jsme se určit dějovou posloupnost a tvrzení jsme společnými silami seřadili.

Následovala zkoumavá činnost – každý obdržel dvacetikorunovou minci a popisoval, co vidí, co na ní vyčte. A při té příležitosti jsme dostali později do rukou i jiné mince. Vypozorovali jsme, že mají různé tvary, velikosti, že jsou různě těžké,… což nás zaujalo a plynule jsme se dostali k další činnosti. Zavázali jsme si oči a „poslepu“ jsme plnili pokyny. Paní učitelka zjistila, že v penězích se skutečně vyznáme, takže napočítat se zavázanýma očima 88Kč byla úplná hračka.

Po dostatečném ohmatávání mincí jsme den završili zhlédnutím krátkých filmů a poslechem chorálu na společné téma – sv. Václav.

Shrnuli jsme, že doba to musela být velmi zvláštní…