Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Dne 18. 10. 2013 se uskutečnila na střelnici v blízkosti školy soutěž tříčlenných družstev ve střelbě z praku. Počasí nám přálo, a i když se od rána vystřídalo několik přeháněk, na samotnou soutěž už občas vykouklo i sluníčko. Střelby se, vzhledem k pravidlům soutěže, které vyžadovaly v každém družstvu nejméně jednu střelkyni, zúčastnilo celkem 10 chlapců a 10 dívek. Pro většinu soutěžících bylo zacházení s prakem novou zkušeností a i ti větší zjistili, že fyzická síla není pro přesný zásah rozhodující. Děti si vyzkoušely nejen něco nového, ale strávily i zábavné odpoledne se svými spolužáky a to byl hlavní přínos pro všechny účastníky. Kromě vedení školy, které věnovalo na soutěž vítězným týmům pěkné ceny, patří poděkování i chlapcům z osmého a devátého ročníku, kteří se podíleli na výrobě praků a přípravě samotné soutěže. Zbytek fotografií ZDE

Vypracoval:
Mgr. Pavel Raida