Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Připravujeme se na plesovou sezónu

Únor je měsíc plesů a karnevalů, a tak jsme se společně s dětmi z 3.a 4.ročníku zkusily alespoň jeden tanec naučit. A výběr padl na mazurku. Sice není tak vznešená jako polonéza F.Chopina, která nás v hodině hudební výchovy doprovázela, ale šla nám výborně a všechny děti se při tancování snažily. A protože se nám blíží i období Masopustu, vyzkoušeli jsme si různé písničky a rytmizace říkadel, které se k tomuto období váží za doprovodu Orffova instrumentáře.