Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Od 19. 2. 2022 se ruší povinné testování ve školách

Vážení,
věnujte, prosím, pozornost níže uvedenému dokumentu MŠMT, ve kterém se mimochodem dočtete, že je od 19. 2. 2022 zrušeno povinné testování ve školách, že již není povinností dokládat OTN pro potřebu konání lyžařského výcviku, školního výletu, třídních schůzek, volnočasových aktivit, výdeje obědů,…

Stále ale platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorech. Dohlédněte proto, prosím, aby vaše dítě mělo denně u sebe alespoň 2 roušky nebo 2 respirátory.

Dále upozorňujeme, že stále platí, že DÍTĚ ČI ŽÁK MAJÍCÍ PŘÍZNAKY AKUTNÍHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NEPATŘÍ DO ŠKOLY ČI ŠKOLNÍHO ZAŽÍZENÍ! (Viz domument níže.)