Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Projekt „Bezpečná škola“

V měsíci září žáci 4. až 7. ročníku pracovali na tomto projektu, kdy svým výtvarným projevem vyjádřili, co vše musí žáci naší školy dodržovat, aby se stala bezpečnou školou. Po ukončení projektu žáci jednotlivých ročníků provedli zhodnocení všech prací a vybrali ty nejzdařilejší, které byly pro příklad všem ostatním žákům vyvěšeny na nástěnce základní školy a vy se s nimi můžete takto seznámit.

Mgr. Zlata Steuerová                                                                                                              ředitelka

bezpěčí001bezpěčí002

bezpěčí003