Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

Žačky osmého ročníku se zúčastnily školního kola olympiády v českém jazyce.

Zadání letošního 47. ročníku 1. kategorie nebylo vůbec jednoduché, avšak holky bojovaly a nevzdávaly se.

Olympiáda měla dvě části – mluvnickou a slohovou. Dívky čekala spousta záludných otázek o dvojhláskách, rozvíjejících větných členech, českém slovosledu, zamyslet se musely například i nad významem slova kočkopes.

Ve slohové části měly za úkol napsat úvahu na téma „ Co by v mé knihovničce nemělo chybět…“.

Po vyhodnocení nám vzešly tři nejlepší řešitelky, kterými jsou Aneta Biličková, Bára Šindelářová a Tereza Mrkvová.

Všem zúčastněných patří velký dík a výše jmenovaných velká gratulace.

p. uč. Lozertová