Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Dějiny jsou za námi

V průběhu distanční výuky jsme s páťáky ve vlastivědě došli ve studiu dějin až na samý konec. Chtěli jsme se s dějinami rozloučit nějakým důstojným způsobem, a proto si každý žák vybral jednu osobnost nebo nějaké období českých dějin, které ho nejvíce zaujaly. Toto téma pak každý zpracoval formou referátu. Nejdříve ke kontrole každý zaslal fotografie své práce, ale teď, po obnovení prezenční výuky jsme donesli i samotný výtvor, aby si paní učitelka mohla přečíst, co jsme všechno do referátu napsali.

Posuďte sami, jak se páťákům práce podařila.