Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Mimořádné opatření MŠMT o testování uchazečů o střední vzdělávání

Ti, kteří se účastní přijímacího řízení na střední školy (přijímací či talentové zkoušky), musí být negativně testováni na přítomnost viru SARS – CoV 2 (covid 19).

Uchazeč, který nepředloží doklad podle tohoto mimořádného opatření MŠMT, se nemůže přijímací zkoušky zúčastnit. Svoji neúčast musí do 3 dnů písemně omluvit řediteli školy a konat pak bude zkoušku v náhradním termínu.

Všechny bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu MŠMT, viz odkaz níže:

Mimořádné-opatření-testování-u-přijímacích-zkoušek-s-platností-od-26.-dubna-2021