Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Spolupráce s nízkoprahovým klubem

Nízkoprahový klub působí v Jindřichově a také ve Vysoké už několik let. Pracovníci docházejí mezi naše žáky s nabídkami aktivit, velice nám pomohli s našimi žáky – cizinci a v době pandemie začali pracovat s dětmi, které nemají odpovídající technické podmínky či mají jakékoli problémy, které jim znemožňují plnění distanční výuky.

Práce sociálních pracovníků z nízkoprahového zařízení je pro nás i pro samotné děti velice přínosná, nám učitelům tím neskutečně pomáhají, a proto jsme se rozhodli poděkovat za jejich práci vedení Slezské diakonie, která je jejich zřizovatelem.
Níže uvidíte fotografie z distanční výuky, která probíhá v nízkoprahovém klubu a také samotný dopis.

NZDM poděkování