Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Návštěva „jaderky“ v Temelíně

V pátek zažili deváťáci neobvyklou exkurzi. Podívali jsme se do elektrárny vzdálené 250 km vzdušnou čarou, do Temelína. Návštěva byla realizována pomocí platformy Teams a žáci 9. ročníku měli možnost nahlédnout až do samotného srdce jaderné elektrárny…, kterým je? Ano, správně, je to jaderný reaktor, v němž dochází ke štěpné reakci a uvolní se zde velké množství energie ve formě tolik potřebného tepla.

Během hodinové přednášky nás paní Homolková provedla kompletním procesem výroby jaderné energie, jež se započíná „někde“ v Rusku těžbou uranové rudy. Další poměrně komplikovanou výrobu uranového paliva, uranu 235 obohaceného na 5 %, jsme v rychlosti prošli a vrhli jsme se přímo na výrobu elektřiny do Temelína.

Jaderná elektrárna Temelín je jedna z nejmodernějších a nejbezpečnějších elektráren na světě, už jenom výběr lokality pro umístění elektrárny v ČR (v roce 1981) obsahoval více než 60 stěžejních parametrů.

Exkurze se žákům velmi líbila a byla završena závěrečným soutěžním kvízem, ve kterém se rozbouřila vášnivá diskuse nad možnými odpověďmi. Po nedlouhé době soutěžního klání jsme samozřejmě získali vítěze, který si dle náročných otázek a promyšlených odpovědí cenu jistě zasloužil.

Děkujeme skupině ČEZ a.s. za tuto možnost zpestření výuky naší základní škole.

(Kubisz)