Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Dne 24. 2. 2021 se žáci osmého ročníku zúčastnili online exkurze v elektrárně Ledvice. V 8:55 jsem se připojila na exkurzi, kde už čekal pan učitel, paní průvodkyně a mí spolužáci. Paní průvodkyně nás všechny uvítala, a začala s prohlídkou elektrárny, také nám řekla mnoho zajímavých věcí. Elektrárna Ledvice leží na úpatí východní části Krušných hor, mezi lázeňskými městy Teplice a Bílina. Původně byla tvořena 5 výrobními bloky, zprovozněnými v letech 1966–1969.

V elektrárně Ledvice je spalováno hnědé uhlí z Dolů Bílina. Uhlí je dopravováno pásovými dopravníky ze sousední úpravny uhlí Ledvice, buď přímo do zásobníků paliva jednotlivých kotlů, nebo na manipulační skládku, která má kapacitu 60 000 tun.

Elektrárna Ledvice je významným dodavatelem tepla pro své okolí. V páře dodává teplo pro města Bílina a Teplice, v horké vodě pro město Ledvice a okolní průmyslové podniky.

K výrobě elektrické energie dochází na vysokotlaké parní turbíně napojené na třífázový generátor elektrického proudu. Voda se získává z řeky Labe, hnědé uhlí se dováží z Bíliny, vlastní kotel má 44 poschodí. Na výrobu elektřiny je potřeba: hnědé uhlí, voda, plyn. Spotřeba vody za 1 den je 56 000 m3/hod.Do vzduchu se dostane 2 % nečistot, takže to je hodně nízké. Předpokládaná životnost elektrárny je 40. let. Zásobu uhlí mají do roku 2055. Technologie je moderní, roční spotřeba uhlí je cca 4 000 000 tun.

Více na: http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-ledvice/

fotografie zdroj:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ledvice_-_elektr%C3%A1rna_Ledvice,_hala_blok%C5%AF_1-5.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ledvice_-_elektr%C3%A1rna_Ledvice,_t%C5%99%C3%ADd%C3%ADrna_uhl%C3%AD_obr01.jpg

Příspěvek zpracovala Adéla Netuková

(kubisz)