Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ A KNIH

Březen jako měsíc čtenářů je vyhlašován od roku 2010.

Navazuje tak na projekty Březenměsíc internetu (1998-2008) a Březenměsíc knihy (poprvé vyhlášen v roce 1955).

Jde o celostátní událost, jež má podpořit čtení a čtenářství.

Organizátorem a vyhlašovatelem je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).

I přes veškeré snahy internetu a médií s ním spojenými si tištěná kniha stále drží svojí pozici „lidského společníka” a březen, kromě svátku jara, zůstává i nadále svátkem knihy. Přes 400 knižních institucí po celé České Republice i letos slaví březnový Měsíc knihy. Nakladatelství a knihkupectví přicházejí s výhodnými cenami titulů a je tedy jasné, že už jen díky tomu nebude čtenářů ubývat, ba naopak bude přibývat těch, co budou nalézat kouzlo a vůni tištěných knih.

Databáze knih přišla s nápadem na celoroční knižní výzvu a na stránkách www.ctenarskavyzva.cz podává povedenou formou náměty jaké knihy si přečíst.

Jestli měsíc březen zůstane Měsícem čtenářů a knih i v budoucnu závisí především na čtenářích samotných, ale jisté je, že apokalyptické scénáře o světě bez knih můžeme na nějakou dobu vyloučit.

p. uč. Lozertová