Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Jednou z podmínek účasti v projektu Get up and Goals je proškolit pedagogický sbor tak, aby všichni mohli využívat témat globálního rozvojového vzdělávání ve svých hodinách a opírat se o námi pilotované lekce i všechny dostupné materiály.
Takovéto školení se 26. listopadu konalo i u nás. Zúčastnili se ho pedagogové obou stupňů, včetně vedení školy. Školitelkami byly Alena Grossová a Barbora Halířová, které si detailně připravily poutavý program. Seznámily své kolegy s Cíli udržitelného rozvoje a s metodami a postupy, jak je přiblížit také žákům. Celé školení bylo prostoupeno dobrou náladou, tvůrčí aktivitou a neskrývaným zájmem o aktuální témata, která se týkají obyvatel celého světa.