Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Jednotky délky zajímavě

Jedním z témat v matematice pro 5. třídu jsou jednotky délky. Tentokrát jsme se jim věnovali trošku jinak. Nejdříve jsme se rozlosovali do skupinek podle toho, jakou jednotku délky jsme si vylosovali. Zástupci jednotlivých skupin se pak seřadili od nejmenší jednotky po největší. Dalším úkolem bylo doplnění básničky o rodině Délkojednotkových. Nebylo to zrovna jednoduché, ale nápovědou nám byly převody jednotek. Pak jsme si vybrali z družstva jednoho experta, který s ostatními doplňovali příklady s převody jednotek a pak kontrolovali naše výsledky. Zajímavé bylo, že některé skupiny měly lepší výsledky než skupina expertů 🙂

V jiném úkolu jsme měli přemýšlet nad povoláními, které se neobejdou bez jednotek délky, nebo hádali jsme dopravní prostředek, který v sobě ukrývá jednu z jednotek.

Druhý den jsme vyrazili ven, abychom si vyzkoušeli meření a rýsování podle plánku, což se nám podle slov paní učitelky docela povedlo.

Ve třídě jsme si pak zahráli na švadlenky a pomocí krejčovských metrů jsme si změřili své proporce a zjistili tak velikosti našeho oblečení a obuvi. Nakonec jsme se seznámili se starými jednotkami míry, které se odvozovaly od tělesných proporcí, naučili jsme se určovat některé délky podle částí těla a poznali jsme různé druhy měřidel.