Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Průzkum učebnic chemie pro ZŠ

Na katedře chemie a didaktiky chemie Pedagogické fakulty UK se zabývají problematikou současných učebnic chemie pro základní školy, jejich využíváním a analýzou obsahu. Jejich zjištění budou sloužit jako východisko pro tvorbu nových učebnic a dalších didaktických materiálů. V tomto ohledu se obrátili i na naši školu. Proto jsme se také do jejich průzkumu aktivně zapojili. Můžeme už jen být zvědavi, k jakým závěrům dospějí.