Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Naše dva stánky plné vánočních drobností a vystoupení dětí z mateřské školy a pěveckého sboru Skřivánek jsou s obecními vánočními trhy neodmyslitelně spjaty. U našeho stánku se shromažďovalo snad nejvíce lidí, kteří nakupovali výrobky našich šikovných učitelek, vychovatelek i dětí. Také posluchačů našich pěveckých vystoupení se našla velká skupina, které všem učinkujícím nadšeně tleskala.