Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

„Už jsem čtenář“

Je název projektu pro žáky 1. ročníků Městské knihovny v Krnově, kde jsme se i my s našimi prvňáčky připojili. Tento projekt je zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti. Čeká nás na jaře návštěva Městské knihovny v Krnově, kam se vypravíme na besedu o knihách. Na přelomu května a června pak obdrží všichni svou knížku. I tímto způsobem chceme napomoci k zájmu dětí o knihu, která je bude provázet celým životem.