Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Oxford – den třetí

V úterý ráno jsme se probudili do krásného slunečného dne. Všichni jsme se opět sešli v komunitním centru, kde proběhl druhý den výuky angličtiny. Děti se na hodiny s rodilými mluvčími těšily, protože již věděly, co je čeká. Odpoledne nás čekal pestrý program. Nejdříve jsme navštívili významnou historickou památku Stonehenge. Stihli jsme zde udělat pár fotografií, když náhle nás zastihlo typické anglické počasí – vítr, déšť a kroupy. Deštníky nepomohly, ba dokonce to některé nepřežily. Ani to nás však neodradilo od našich plánů. Druhou zastávkou bylo městečko Salisbury. Nachází se zde nádherná katedrála St. Mary, která je největší katedrálou v Anglii vůbec. Je zde k nahlédnutí také Magna Charta – listina svobod. Po prohlídce následoval krátký rozchod v centru města, který mnozí využili k nákupu tradičních anglických sladkostí, suvenýrů a jiných dárků pro své blízké. Unaveni jsme se ve večerních hodinách vrátili do svých rodin. Snad po vydatné večeři, kterou všem hostitelé chystají, všichni načerpáme energii pro nadcházející den. DOBROU NOC!