Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Oxford – den čtvrtý

Dnes, ve středu, měly děti „významný“ den, protože po poslední dopolední výuce s rodilými mluvčími, jejichž jména si pamatují pouze děti, hlavně holky :-), jim byly slavnostně předány certifikáty. Takže od dnešního dne se mohou pyšnit „oxfordským titulem“.  Po třech dnech zdokonalování angličtiny jsme se rozloučili s komunitním centrem a vyrazili jsme autobusem na výlet na středověký hrad Warwick. Už po cestě jsme z dálky viděli jeho mohutné hradby a naše očekávání se opravdu naplnilo. Naše první kroky vedly do přírodního zábavního bludiště. Chvíli nám to trvalo, ale správnou cestu ven jsme nakonec našli všichni. Poté jsme celí napjatí navštívili místní Dungeon neboli muzeum hrůzy. Zde jsme opravdu měli všichni pro strach naděláno. Někteří z nás byli dokonce vyzváni aktivně se zúčastnit hrůzostrašných scén a mučení středověkými mučicími nástroji. O naše zděšené výkřiky nebyla opravdu nouze. Také jsme si prohlédli muzeum voskových figurín, které je umístěno v části hradu. Prohlídku jsme zakončili procházkou po hradbách s nádhernou vyhlídkou po okolí. Protože nám zbyla k večeru ještě chvilka času, nesměl chybět tradiční rozchod na nákupy. Zítra budeme vstávat velmi brzy, rozloučíme se se svými hostitelskými rodinami a vyrazíme do Londýna. Přes veškeré události, které se tam dnes udály, není určitě třeba se znepokojovat. Po devíti hodinách strávených v Londýně nás už jen čeká zdlouhavá cesta domů. Všichni se na Vás těšíme a poslední příspěvek vložíme po návratu do ČR.