Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Oxford – den druhý

Po první noci jsme v ranních hodinách vybaveni „lunch boxy“ opustili naše hostitelské rodiny a sešli jsme se společně v místním komunitním centru. Děti přišly s úsměvy od ucha k uchu a plny zážitků. Na jejich tvářích byla vidět spokojenost. Rozplývali se nad pohostinností svých hostitelů a byli pyšní na to, že se dokázali s nimi dorozumět v angličtině. V centru byli podle jazykové úrovně rozděleni do tří skupin. Celé dopoledne se věnovali výuce angličtiny s rodilými mluvčími. Zjistili, že toho umí více než si mysleli. V poledne jsme autobusem vyrazili na výlet do Stratfordu upon Avon, kde se narodil nejznámější anglický spisovatel William Shakespeare. Zpočátku nám počasí nepřálo, pršelo, ale poté se umoudřilo a vysvitlo sluníčko. Ve Stratfordu jsme navštívili rodný dům Williama a také Trinity Holy Church, kde byl spisovatel pohřben. Samozřejmě nechyběl ani rozchod. Většina z nás neodolala kouzlu obchodu „Poundland“, kde bylo vše za jednu libru. Takže peněženky opět zchudly. Po takto stráveném dni jsme se vydali zpět směrem do Oxfordu, kde už nás na určeném místě čekaly rodiny, s nimiž jsme se rozutekli do svým přechodných domovů. Teď už nás čeká pouze odpočinek před zítřejším dnem, který bude určitě stejně zajímavý jako ty dny předešlé.