Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Je lepší chodit pěšky

Ve čtvrtek 7. května jsme se zúčastnili poslední aktivity v rámci projektu Pohyb strava …, o kterém jsme Vás informovali již dříve. V průběhu celého školního roku jsme se zúčastňovali jednotlivých aktivit, které vždy zajišťoval odborný tým lektorů. Poslední aktivita v rámci projektu nesla název „Je lepší chodit pěšky.“

Pod tímto názvem se skrývala chůze s nordic holemi pod odborným vedením lektorů, kteří nás naučili zacházet s krokoměrem a dávali pozor na správnou techniku chůze. Jejich asistence byla důležitá především z toho důvodu, aby nám chůze s holemi byla ku prospěchu, jelikož nesprávnou technikou si můžeme ublížit.

Blok chůze byl navíc obohacen informacemi týkajících se prospěšnosti chůze na lidský organismus a historie nordic walkingu.

Naše vycházka po okolí se konala za nádherného počasí, takže jsme si celé dopoledne náramně užili, atmosféru sportovního dopoledne jsme se Vám snažili přiblížit na následujících fotografiích.

IMG_2899 IMG_2900 IMG_2902 IMG_2901 IMG_2896 IMG_2897 IMG_2898