Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Ekoškola

Ekoškola v letech 2017 – 2018 pod vedením koordinátora – Mgr. Martina Mišana

Témata naší práce na školní rok je změna způsobu hodnocení úklidu v šatnách, kontrola dodržování třídění odpadů a analýza stavu školy – pro začátek se pokusíme zaměřit na stravování ve školní jídelně.

Výroba propagačních materiálů

Hodnocení šaten a tříd ve školním roce 2018/2019

Hodnocení úklidu v šatnách:

listopad 2018
1. místo – 4. ročník (235 bodů)
2. místo – 3. ročník (227 bodů)
3. místo – 5. ročník (225 bodů)

4. místo – 9. ročník (210 bodů)
5. místo – 8. ročník (193 body)
6. místo – 7. ročník (183 body)
7. místo – 6. ročník (174 body)

Hodnocení úklidu v šatnách:

říjen 2018
1. místo – 5. ročník (159 bodů)
2. místo – 7. ročník (157 bodů)
3. místo – 4. ročník (148 body)

7. místo – 8. ročník (129 bodů)

Shrnutí: Všechny třídy se v upravenosti šaten zlepšily, ale stále je možné ještě nasbírat více bodů 😉

září 2018
1. místo – 6. ročník (118 bodů)
2. místo – 5. ročník (110 bodů)
3. místo – 3. ročník (93 body)

7. místo – 7. ročník (68 bodů)

Program “Ekoškola” je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a své jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Probíhá pod záštitou TEREZY, MŠMT a MŽP. Do programu je zapojeno přes 300 škol v České republice, na celém světě pak přes 44 tisíc škol, ale jen úspěšné školy se mohou pyšnit titulem Ekoškola.

Napsali o nás

Ekoškola v letech 2014 – 2017 pod vedením koordinátorky – Mgr. Hany Smolíkové
O naší akci Ukliďme svět, ukliďme Česko napsalo Studia STA zde.

Napsali jsme my pro vás v časopise Mladí žurnalisté. Náš časopis si můžete za 10 Kč zakoupit v prodejně Květinka u paní Pavlíčkové

V prvním patře nám chyběly kontejnery na tříděný odpad. Sedmáci provedli výzkum, prostřednictvím kterého zjistili, kdo z žáků si nosí svačinu z domu a kdo z nich nosí do školy pití v PET láhvi. Výsledek mluvil za vše. Napsali jsme dopis paní ředitelce. Ta nám koše pořídila, a my si je navíc pěkně pomalovali. Podívat se můžete na straně 20-22 zde.

…a třídili jsme a třídili. Kam ale s tříděným odpadem? Napsali jsme panu starostovi, aby nám přistavil ke škole žlutý kontejner. Dále si můžete přečíst  zde na straně 12-15., jak jsme byli úspěšní ve třídění

O tom, že se naše škola připojí na čističku odpadních vod, která byla v naší obci nově vybudovaná, nebylo nikdy pochyb. Jarda ze sedmičky nejdříve nakukoval, jak se taková čistička staví, a s panem stavbyvedoucím udělal rozhovor (na straně 11 – 12) . Snad už tehdy se u něho rodil plán, který celý Ekotým přiměl k tomu, že pomohou panu starostovi a místostarostovi pozvat občany obce Jindřichov na den otevřených dveří.

Ekotým

Ekotým vedený koordinátorkou Mgr. Hanou Smolíkovou za období let 2014 – 2017
22. června 2017 – Převzali jsme si titul a vlajku

Komunitní akce – Litter Less

Dne 6. června jsme uspořádali Den činu, který byl zaměřen na snížení množství odpadu. Náš plán byl předem daný – naučit rodiče, děti, babičky a dědečky důsledně třídit odpad. Nejprve jsme naší návštěvě nabídli nákup v improvizovaném obchodě. Úkolem nakupujícího bylo zaškrtnout v Testu šetrného spotřebitele výrobek, který by si zakoupil s co možná nejšetrnějším ohledem na životní prostředí. Pomocí prezentace pak Ekotýmáci vysvětlili, který výrobek je z hlediska dovozu, obalu, výroby nebo původu nejlepší, ten ohodnotili 3 body. Naopak 1 bod získal výrobek, který nejvíce zatěžuje životní prostředí. Po prezentaci se pastvou pro oči stali čtvrťáčci. Oblékli se totiž do šatů, které si pod vedením paní učitelky Zábranské sami v hodinách pracovní činnosti zhotovili. Po jejich módní přehlídce jsme usoudili, že by si z nich mohli vzít příklad návrháři i švadleny. Smích v publiku a rovněž i velký potlesk si získali šesťáci, kteří si pro své rodiče a sourozence připravili divadelní představení “O princi Špindíkovi”. Svého úkolu se zhostili s velkým nadšením a snahou a za perfektní a nezapomenutelný herecký výkon si zasloužili do žákovské knížky udělení divadelního Oscara. Závěrem Dne činu se stal prodej nákupních tašek, které jsme nechali zhotovit především za účelem zisku peněz na pořízení kostry do učebny přírodopisu, neboť naše Zuzanka, jak říkáme naší kostře, už má svá nejlepší léta za sebou. Za tyto tašky bychom chtěli poděkovat majiteli firmy LIPTEX TRADING s.r.o., který nám poskytl látku, paní Hrancové, která si našla čas a tašky nám zcela bezúplatně ušila, a panu Brunclíkovi, který nám tašku potiskl oboustranně za cenu jedné strany. Prodejem těchto tašek za částku 35 Kč se nám vrátí náklady na jejich zpracování, a navíc na kostru vyděláme přibližně 8 Kč z každé tašky.

Vytvořili jsme pozvánku na akci Den činu

Jarda vytvořil pozvánku na Den činu, kterou všichni Ekotýmáci roznesli do schránek občanů Jindřichova a přilehlých akcí.

Ekotým se snaží rozšířit své řady

Čtvrťačky dostaly docela složitý úkol. Viki, Eliška, Bea a Vanča vyzbrojeny prezentací plnou fotek si vyšly ke třeťákům, aby nalákaly nové zástupce třídy, kteří budou navštěvovat kroužek Ekotýmu. Pomocí fotografií seznámily třeťáky s náplní Ekotýmu a s některými činnostmi, kterých se Ekotým ve škole účastní.

Ekotým nově rozšíří Daniela Blahutová, Natálie Chvístková a Ondřej Merta.

Ekotým tak trochu úřadoval

Po náročném období, kdy Ekotým představil obci čističku odpadních vod, se 5. května 2016 Irenka s Nikčou pustily do úřadování. Sepsaly dopis, který adresovaly paní zastupitelce Bc. Renátě Grigoriadisové. Paní zastupitelku v dopise informovaly o tom, že při akci Ukliďme svět, ukliďme Česko našli žáci na hraně potůčku u školy eternit a pneumatiku,uvnitř které je skelná vata. Prostřednictvím dopisu paní zastupitelku a celý obecní úřad požádaly o prověření. Paní zastupitelka splnila naši dohodu a dopis předala panu starostovi Vlastimilu Adámkovi, který nám odepsal. Jak to s odpadem dopadne, budeme sledovat.

Ekotým představil společně s panem starostou a místostarostou čističku odpadních vod

kotým ve složení sedmi sedmáků, šesťačky a  tří třeťaček  v sobotu 23.4. 2016 představil příchozím občanům Jindřichova, jak místní nově vystavěná čistička odpadních vod funguje. Úkol to pro ně byl velmi složitý. Text obsahoval mnoho cizích slov, se kterými se Ekotýmáci setkali prvně. Jednalo se např. o pojmy denitrifikační nádrž, proces nitrifikace, rozklad dusičnanů přes dusitany na plynný molekulární kyslík apod. Jejich prezentace se sestávala z představení, kdo vlastně jsou a co je náplní Ekotýmu, poté volně přešli k jednotlivým bodům, které představují funkci čističky, a závěrem tři odvážné třeťačky vyzvedly bioindikátory čistých vod – mihuli, raka a pstruha, a zdůraznily všem příchozím, že by tyto živočichy rády pozorovaly nejen na obrázcích, ale zejména v přírodě.

Velké poděkování patří Nikole Netukové, která se nebála a zcela profesionálně prokázala řečnický um. Celou prezentaci uváděla, dávala slovo svým spolužákům a nakonec vše uzavřela poděkováním za pozornost a předala slovo zpět panu starostovi.

Výkon malých organizátorů obecenstvo ocenilo velkým potleskem.

Ekotým zaklepal na dveře pana starosty
Členové Ekotýmu, Irena a Jarda, si domluvili schůzku u pana starosty, kde je rovněž čekala i paní Ing. Ludmila Boháčková, zastupitelka Jindřichova. Za panem starostou přišli s prosbou, zda by se mohli společně zúčastnit Dne otevřených dveří čističky odpadních vod. Slíbili, že pro občany graficky zpracují leták, který pak roznesou do schránek občanů Jindřichova.
Ukliďme svět, ukliďme Česko…my dodáváme “Ukliďme si kolem školy”Jednou z náplní Plánu činností je úklid kolem školy. Když jsme zpracovávali Analýzu, prohlédli jsme si místní potůček, který teče kolem hřiště. Zjistili jsme, že se v něm nachází mnoho PET láhví, sáčky, igelity, eternit a pneumatiky. Po Noci s Andersenem dne 16. dubna se převážně sedmácí, tvořící zdravé jádro Ekotýmu, vrhli do potůčku až po kolena. Odpad pěkně vytáhli a roztřídili. Bohužel eternit jsme považovali za nebezpečný odpad, protože obsahuje zdraví nebezpečný azbest, proto jsme se s paní zastupitelkou, Bc. Renátou Grigoriadisovou, dohodli, že napíšeme oficiální dopis, v němž požádáme obec o pomoc při odstranění tohoto odpadu.
Ekotým na návštěvě v Litovli
V pátek 18. března vyslali členové Ekotýmu spolu s p. uč. Smolíkovou dva zástupce na Seminář dobré praxe, který se konal v Základní škole Jungmannova v Litovli. Michal Chramosta a Jarda Vehovský dostali za úkol všímat si každých maličkostí, díky nimž získali žáci tamního Ekotýmu mezinárodní titul Ekoškola. Naši chlapci, vyzbrojeni školními tablety, nakoukli do každého zákoutí a fotili a fotili.
O všech nových námětech pro naši další činnost nám poreferují na schůzi Ekotýmu, která se bude konat ve středu v 7 hodin v multimediální učebně.

Analýza

Ekoškola v letech 2017 – 2018 pod vedením koordinátora – Mgr. Martina Mišana

Témata naší práce na školní rok je změna způsobu hodnocení úklidu v šatnách, kontrola dodržování třídění odpadů a analýza stavu školy – pro začátek se pokusíme zaměřit na stravování ve školní jídelně.

Hodnocení šaten a tříd ve školním roce 2018/2019

Hodnocení úklidu v šatnách:

leden 2018
1. místo – 5. ročník (159 bodů)
2. místo – 7. ročník (157 bodů)
3. místo – 4. ročník (148 body)

7. místo – 8. ročník (129 bodů)

Shrnutí: Všechny třídy se v upravenosti šaten zlepšily, ale stále je možné ještě nasbírat více bodů 😉

leden 2018
1. místo – 6. ročník (118 bodů)
2. místo – 5. ročník (110 bodů)
3. místo – 3. ročník (93 body)

7. místo – 7. ročník (68 bodů)

Ekoškola v letech 2014 – 2017 pod vedením koordinátorky – Mgr. Hany Smolíkové

Analýza je zjišťování našich kladných i stinných stránek naší školy v oblastech voda, odpady, energie, prostředí a doprava.

V červnu 2015 se vrhli žáci prvního i druhého stupně do velkého výzkumu. Společně s Ekotýmem prozkoumali, jak si naše škola vede v oblasti odpadů, vody, energie a prostředí. Našli jsme klady i zápory. Na základě analýzy jsme si naplánovali další činnost.

Zde je Analýza naší školy předložena. Tabulku do výsledné podoby zpracoval Jarda Vehovský.

Plán Činností

Plán činností zpracovaný za období 2017 – 2018 pod vedením koordinátora Ekoškoly Mgr. Martina Mišana

Témata naší práce na školní rok je změna způsobu hodnocení úklidu v šatnách, kontrola dodržování třídění odpadů a analýza stavu školy – pro začátek se pokusíme zaměřit na stravování ve školní jídelně.

Plán činností zpracovaný za období 2014 – 2017 pod vedením koordinátorky Ekoškoly Mgr. Hany Smolíkové

Zaměřujeme se na ODPADY a PROSTŘEDÍ. Bez plánů to zkrátka nejde. To už víme. Jaké jsou plány ve školním roce 2016/17.

LEDEN – ÚNOR

Na žáky ve třídách nedohlíží hodnotící tabulka. Podaří se jim třídit odpad tak, jak mají? Průběžně budeme sledovat, kontrolovat, napomínat. Někdy vymyslíme kontrolní den.

Rýsuje se nám projekt Litter Less, zaměřený na snížení odpadu.Takto vypadá plán po první schůzce ze dne
13. října 2016 a druhé schůzce ze dne 20. října

Pokud nám projekt vyjde, musíme:

1.Sehnat někoho, kdo nám ušije levně nákupní tašky a levně potiskne logem Ekotýmu, názvem školy a nějakým sloganem – cenu za ušití zjistí Anna Javůrková, Magda Hrancová -asi 200 ks.(tašky by měly být hotové do konce listopadu)

2. Bea Schánělcová sežene velké krabice (do podzimních prázdnin) , namaluje je pan uč. Kubisz s žáky v pracovních činnostech (během listopadu).

3. Uděláme výzkum – kolik telefonů se v domácnostech schovává v šuplících (do konce listopadu).

4. Oslovíme firmy zaměřené na recyklaci elektrozařízení (do konce listopadu).

5. Vybereme jedno kritérium, které budeme v rámci projektu dodržovat (první týden v listopadu).

Potřebujeme do Ekotýmu zástupce z třetího ročníku

Čtvrťačky (Bea, Viki, Eliška a Vanča) půjdou třeťáky seznámit s činností Ekotýmu. Jejich úkolem bude nalákat 2-3 žáky do Ekotýmu. (návštěva naplánována na úterý 25. 10.)

Sbíráme víčka pro Verunku – to ví každý, ale víme také proč?

 • Zeptáme se, zda o Verunce spolužáci vědí. (Irena, Michal, Anna a Anna – výzkum v jednotlivých třídách – do úterý 25.10.)
 • Najdeme místo, kam dáme krabici na sběr víček.
 • Vytvoříme leták, který bude vypovídat o Věrunčině nemoci. (Nikola a Jarda) (do úterý 25.10.)

Bez naplánování našich činností by to moc nešlo. Termín splnění plánů (viz níže) jsme si určili do konce školního roku 2015/16.

Březen 2016

Milí členové Ekotýmu, velmi si vážím Vašich činností, které pro školu děláte. I já vám chci pomoci a navnadit Vás do další práce. Shrnula jsem všechny vaše myšlenky, které jsme si na schůzkách pověděli a v plánu Nikolky zaškrtli jako naše hlavní priority, a přepsala je do elektronické podoby. Jardu jsem poprosila, aby text vložil do tabulky a doplnil o různé obrázky tak, abychom nalákali naše nejmladší spolužáky k přečtení našich důležitých úkolů. Zde je  plán-činností-od-Jardy.

Pozor v plánu, nechybí ani podpora ze strany mé a pana uč. Kubisze. Takže žáci, bojte se!!! 🙂

Únor 2016

Jak náš plán činností vznikal? Úplně jednoduše. Na základě vyhodnocení analýzy, do které jsme v červnu 2015 zapojili celou školu, jsme zjistili kladné i stinné stránky naší školy. I když samozřejmě musíme přiznat, že jasno jsme už měli daleko dřív, než jsme analýzu vůbec udělali. Na škole se odpad netřídil. A to bylo naší prioritou ještě dřív, než jsme si řekli, že se oficiálně do Ekoškoly zapojíme. Zvažovali jsme také druhou činnost, která bude odpady doprovázet. Rozhodovali jsme se mezi energií a prostředím. No co si budeme vykládat. Energii nám hlídá naše paní ředitelka, a tak jsme se zaměřili na prostředí. Trápily nás papírky kolem školy a paní uklizečky si zase stěžovaly na nepořádek ve třídách a v šatnách. Proto prostředí jasně vyhrálo. Zde si můžete prohlédnout, jak náš plan-cinnosti plán činností vznikl na úplném začátku. Předkládáme vám jeho “syrovou podobu”.

Monitoring

Ekoškola v letech 2014 – 2017 pod vedením koordinátorky – Mgr. Hany Smolíkové

ŠKOLNÍ ROK 2016/17

Jak si vedl Ekotým

Žáci Ekotýmu se aktivně zapojovali do činností, které naplily všech 7 kroků Ekoškoly. V listopadu 2016 proběhl audit, na jehož základě byl škole udělen mezinárodní titul Ekoškoly, a tak se ZŠ a MŠ Jindřichov, okr. Bruntál mohla zapojit mezi 400 škol, které se tímto titulem v České republice mohou pyšnit. Hlavním úkolem ve školním roce 2016/2017 se stal projekt s názvem Litter Less, který vyvrcholil Dnem činu. Cílem projektu bylo snížit produkci směsného odpadu. Programem Dne činu se stal nákup v improvizovaném obchodě za účelem co možná nejekonomičtějšího nákupu, módní přehlídka oděvů vyrobených z různých obalových, papírových, igelitových a jiných odpadních materiálů a divadelní představení, prostřednictvím kterého žáci naučili obecenstvo správně třídit odpad. Zapojením do tohoto projektu získala škola celkem 14 tisíc korun, za které si pořídila resuscitační pannu, promítací plátno a ekotašky, jejichž prodejem získá peníze na novou kostru do učebny přírodopisu. Závěrem roku si žáci Ekotýmu jeli do Prahy vyzvednout mezinárodní titul Ekoškoly, který se uděluje slavnostně ve Valdštejnském paláci, v budově Senátu ČR. Tento titul je škole propůjčen na dva roky, během nichž žáci Ekotýmu budou muset připravit nové podklady pro další auditorskou návštěvu ze sdružení TEREZA.

Mgr. Hana Smolíková, koordinátorka Ekoškoly

ÚNOR

Paní uklízečky si v lednu i v únoru docela oddychly, tedy co se týká zapisování do hodnocení tříd. My jsme chodili a pečlivě pozorovali, jak se ve třídách třídí odpad, když nad žáky nedohlíží hodnotící tabulka. Ve čtvrtek před jarními prázdninami jsme vletěli plnou parou vpřed do akce KONTROLA. Jako náčiní nám posloužil fotoaparát, pytel, rukavice a váha. Nejdříve jsme vysypali odpad na igelitový sáček. Vytřídili jsme to, co do košů nepatří. Obě kupky (tříděného i směsného) odpadu jsme zvážili. A co jsme zjistili? Nejlepší jsou páťáci. Jejich koš zel téměř prázdnotou. Polepšit by se měli deváťáci. A třeťáci? Ti by se měli vyléčit především z velké rýmy, protože jejich odpadkový koš kypěl posmrkanými kapseníky, které se do papíru (modrého kontejneru) samozřejmě nevhazují.

PROSINEC

Třídění a úklid ve třídách za listopad

LISTOPAD

Dali jsme hlavy dohromady a zvolili si kritérium v rámci projektu Litter Less

Dne 7. listopadu 2016 oficiálně začínáme projektem Litter Less, jehož cílem je snížit množství odpadu. Součástí tohoto projektu je naplnění jednoho ze čtyř kritérií. Ekotýmáci nechtěli volit kritérium sami, a proto se rozhodli, že do rozhodování zapojí všechny žáky na velké budově. Vytiskli letáčky s jednotlivými body a návod vyhlásili v rozhlase. Tady máme výsledek:

Pro bod číslo 1 – sbíráme odpadky před školou – hlasovali 3 žáci.
Pro bod číslo 2 – vážíme odpadky vyprodukované za jeden den ve škole – hlasovalo 35 žáků.
Pro bod číslo 3 – vážíme vytříděný papír ve škole za jeden týden – hlasovalo 46 žáků.
Pro bod číslo 4 – vážíme vytříděný odpad za jeden měsíc – hlasovalo 26 žáků.

Výsledky ve třídění odpadu a úklidu ve třídě jsou uzavřeny

Z rozhlasu se ozval hlas Jardy Vehovského, který nás obeznámil s tím, jak jednotlivé třídy třídí odpad a uklízí si po vyučování. Gratulujeme páťákům a chválíme deváťáky za vzornou známku 1,05. Jakou odměnu získali osmáci, poslední v bodovací tabulce, se dočtete ZDE.

ŘÍJEN

Kytičko, kterápak jsi?

Náš projekt označit květiny názvem započal projektovým dnem v červnu minulého školního roku. Od té doby ve svém volném čase popisujeme a popisujeme. Docela se nám to ve škole už rýsuje…

“Hele, je tu nová krabice…”

Nová krabice v přízemí zaujala naše žáky. A jak se tam vzala? Ekotýmáky totiž zajímalo, kdo ví, proč se na naší škole už od předloňského roku sbírají víčka od PET láhví. Mnoho dětí odpovědělo, že víčka jsou pro nějakou holčičku, která trpí nemocí motýlích křídel. A protože si nikdo nedovedl představit, co je to za nemoc, sedla Nikola Netuková s Jardou Vehovským k počítači a vytvořili nám informační leták. Školo div se, naši žáci čtou…:-)

Výzkum sběru víček

Míša Chramosta se zabýval ve škole zjišťováním, zda žáci:

 1. Vědí, že ve škole sbíráme víčka.
 2. Pro koho víčka sbíráme.
 3. Co je to nemoc motýlích křídel.

Otázky Míša pokládal žákům I. a II. stupně náhodně a zjistil, že:

 1. Všichni oslovení věděli, že víčka sbíráme.
 2. Patnáct žáků odpovědělo, že víčka sbíráme pro Verunku, osmnáct oslovených žáků to již nevědělo.
 3. Dvanáct oslovených žáků vědělo, jaká úskálí přináší nemoc motýlích křídel, šestnáct oslovených tuto  nemoc neznají.

Třídíme, nebo netřídíme?

V září jsme tajně pozorovali, jak jsme pilní ve třídění. Výsledek? Hrůůůůza. Mrkněte na fota. A proto nám nezbývá nic jiného, než abychom vyvěsili nová hodnocení tříd. Otázku, jak si vedeme s úklidem v šatnách, jsme položili naší paní uklízečce. “V šatnách je pořádek, to vás musím pochválit, ale v těch třídách…,” odpověděla paní Kašparová.

ZÁŘÍ

Cíle, které jsme si uložili v průběhu minulého školního roku, jsme téměř splnili. Kus práce je za námi, kus práce bude před námi. Podívejme se, jak to vše dopadlo. Možná bychom mohli zvážit, do čeho nového se zase pustíme. Plány jsou přece od toho, aby se plnily, předělávaly, ale také doplňovaly… 🙂

monitoring hlavního plánu činností

monitoring nápadů plánu činností

ŠKOLNÍ ROK 2015/16

ČERVEN

SBÍRALI JSME VÍČKA PRO DOBROU VĚC

Všem, kteří také v letošním roce nezapomněli a pomáhali sbírat víčka pro dobrou věc, tlumočíme poděkování maminky Verunky Charvátové, která nám ve svém dopise napsala:
Dobrý den paní ředitelko, paní učitelky a děti,
chtěli bychom vám všem moc poděkovat za víčka, která jste opět sbírali pro dcerku Verunku.Verunka v srpnu oslaví již dva roky. Posílám vám pár fotek. Ještě jednou mnohokrát děkujeme a přejeme vám všem krásné prázdniny,

s pozdravem Lucie Charvátová.

Fotografie Verunky nám udělaly radost, ještě teď, před prázdninami, si maminka  může přijet pro další plné pytle a jsme domluveni, že pokud to půjde, přijede nám představit Verunku osobně.

Přejeme všem v rodině hodně radosti z malé holčičky.

IMG_20160604_170244 IMG_20160602_083746 IMG_20160523_170259 IMG_20160523_154251

KVĚTEN

Vítězi ve třídění odpadu a úklidu tříd a šaten se opět stali páťáci. V těsné blízkosti, na druhém místě v úklidu šaten, třídy a ve třídění odpadu byli třeťáci společně se čtvrťáky.

Co dodat? Rostou nám malí ekologové 🙂

DUBEN

V dubnu si ve třídění polepšili deváťáci. Udělali obrovský krok. Z posledního místa se vyšvihli na 1. místo. GRATULUJEME !!!

Už máme velkou zásobu víček 🙂

DSCN2001

BŘEZEN

Každá třída zodpovídá za svůj pořádek v prostoru třídy a za správné třídění odpadu. Paní uklízečky jsou v bodování opravdu přísné, a tak nezbývá žákům nic jiného, aby si kolem sebe pěkně uklídili.

Od měsíce dubna zvyšujeme nároky. Do známky započítáváme i úklid v šatnách.”

ÚNOR

Naši ekologové, kteří jsou pro svou funkci ve škole přímo zapálení, jsou neustále v terénu a kontrolují, zda správně třídíme odpad. Jarda Vehovský, žák 7. ročníku, celý týden sledoval, zda žáci při třídění využívají správných kontejnerů. E-mailem mě upozornil na několik nedostatků, jako jsou:

 1. V přízemí se nachází v kontejneru na sklo také plasty a papír.
 2. Ve směsném odpadu se nacházejí tetrapaky (od mléka i pitíček).

Jarda prosí o nápravu v bodě č. 1 a zároveň přichází s návrhem, že by tetrapaky jednou týdně na sběrný dvůr odnesl. Jardo, po prázdninách nás čeká schůzka Ekotýmu, kde tyto připomínky určitě vyřešíme.

Zatím pěkné prázdniny přeje Hana Smolíková

Ekokodex

Ekoškola v letech 2014 – 2017 pod vedením koordinátorky – Mgr. Hany Smolíkové

Ekokodex je soubor pravidel, kterými se řídíme. Tato pravidla jsou zaměřena na úklid ve třídách, v šatnách i kolem školy, na správné třídění odpadů, užívání žaluzií i světel, neplýtvání potravinami a na šetření vodou.

Kdo by si myslel, že ve škole je nuda, byl by na omylu. Žáci Ekotýmu se snažili přesvědčit své spolužáky o tom, že někdy to může být zábava, rozhodování, samostatnost a projevování se na veřejnosti. Ekotýmáci si pro celou školu připravili krátké scénky, které naznačovaly, jak se má třídit odpad a jak si třídy vedou v bodování za třídění odpadu a úklid v šatně a v učebně. Do akce byly zapojeny děti několika ročníků.

Úkolem třeťáků, páťáků, osmáků a deváťáků bylo zrýmovat pravidla Ekoškoly, tzv. Ekokodex. Tato pravidla žáci zdůvodnili „před tabulí“. Velký potlesk za prezentaci pravidel sklidili především třeťáčci, páťáci, osmáci a deváťák, kteří mluvili jasně, stručně a výstižně. Nakonec jsme všechna pravidla, dá se říct, jednomyslně odsouhlasili výzkumnou metodou pomocí Pasco čidla, jež změřilo hladinu zvuku v decibelech. Jednoznačně se dalo říct, že PROTI schválení nebyl ani jeden žák. To vyvolalo velký smích, takže Pasco sonda naměřila hodnotu, která byla ve srovnání s PRO téměř srovnatelná…  🙂 měření

Na závěr bych ráda poděkovala  žákům Ekotýmu ze sedmého ročníku za obětavou přípravu a pomoc při zrealizování této akce, ale také hlavně za to, že pomáhají mladším a vedou je k tomu, aby se nebáli na veřejnosti mluvit a říci svůj názor.

Uložit