Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

První nadějné modely

Žáci vyšších ročníků ZŠ se zapojili do celoškolní soutěže ve 3D modelování. Jejich cílem je vytvořit funkční menážku, která bude po vytištění na 3D tiskárně sloužit hostům naší školní jídelny. Jak bylo slíbeno, nyní se již můžete podívat na krátkou…
Číst více

Eduzměna – testování žáků

Jako každoročně, i letos se naše škola zapojila do zjišťování výsledků vzdělávání Eduzměna. Cílem tohoto celostátního projektu je zejména zlepšit úroveň českého školství. A tak mají naši sedmáci za sebou první letošní dotazník 😉

Základy první pomoci

V přírodovědném kroužku jsme se tentokrát podívali na základy první pomoci. Nejprve jsme se seznámili s trochou teorie, protože bez ní by to nešlo. Ale nejvíce nám samozřejmě dala praktická ukázka. Všechno jsme si na sobě vzájemně vyzkoušeli. Otáčeli jsme…
Číst více