Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

První nadějné modely

Žáci vyšších ročníků ZŠ se zapojili do celoškolní soutěže ve 3D modelování. Jejich cílem je vytvořit funkční menážku, která bude po vytištění na 3D tiskárně sloužit hostům naší školní jídelny. Jak bylo slíbeno, nyní se již můžete podívat na krátkou ochutnávku toho, co nás čeká. Z nejlepších návrhů bude nakonec vybrán jeden výherce, jehož model bude vytištěn a může ho spatřit každý návštěvník školní jídelny.