Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Peníze z projektu ROP

Získali jsme peníze z projektu ROP

Základní škola a Mateřská škola v Jindřichov si připravila nový projekt pod názvem „Vybavení jazykové a multimediální učebny ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál“, na který vedení školy požádalo o dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Projekt byl nakonec schválen a na vybavení půjde z dotace 2,5 milionů korun.

„Předmětem projektu je modernizace výuky přírodovědných a jazykových předmětů na Základní škole a Mateřské škole Jindřichov, okres Bruntál. Projekt řeší nedostatečné materiální vybavení pro výuku těchto předmětů. Dojde k nákupu a instalaci vybavení do multimediální učebny  pro výuku fyziky, vlastivědy, zeměpisu a přírodopisu a do digitální jazykové laboratoře, kde probíhá výuka anglického a německého jazyka a hudební výchovy,“ v závěru informoval manažer vnější komunikace z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Michal Sobek.