Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Důležité oznámení školní družiny

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ředitelství školy oznamuje všem svěřeným dětem ve školní družině a jejich zákonným zástupcům, že děti nemohou svévolně opustit prostory, kde se mají zdržovat s pedagogem. Pokud k tomuto dojde, půjde o porušení školního řádu, a toto je pak důvodem ke zrušení docházky do školní družiny.