Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Beseda o kyberšikaně

Žáci šestého a sedmého ročníku besedovali na téma, které je v dnešní době velmi aktuální, často probírané a mnohých se již dotklo, ať už přímo nebo nepřímo.

Úvodními otázkami se žáci dopracovali k tomu, že společným jmenovatelem je pohyb na internetu, přesněji na sociálních sítích, a z toho vyplývající nebezpečí, mimo jiné kyberšikana.

Lektorky zprvu mapovaly, jaké sociální sítě žáci znají – používají. Zjišťovaly, zda znají pravidla užívání – odkdy mohou které prostředí užívat, kdo zná jejich heslo, co mohou sdílet s ostatními, zda rodiče vědí, že se na sociálních sítích pohybují,…

Formou brainstormingu si všichni celé téma shrnuli a dozvěděli se také něco málo o legislativě.

Potom následovaly třídní aktivity. Navíc mohli žáci vhodit své dotazy a připomínky do připravené bedny.