Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pololetní prázdniny

V úterý 31. ledna 2023 jsme společně uzavřeli 1. pololetí školního roku 2022/2023. Žáci obdrželi výpisy vysvědčení, vyslechli si několik rad z úst svých třídních učitelů, a plynule jsme se přehoupli do pololetí druhého. Nemeškáme a jedeme na plné obrátky, sbíráme známky, vědomosti, zkušenosti a zážitky, protože něž se otočíme, máme tady červen.

V pátek 3. 2. 2023, si užijte jednodenní pololetní prázdniny a v pondělí 6. 2. 2023 se budeme opět těšit v plné síle.

Děkujeme za spolupráci. Hezké dny.

Za kolektiv učitelů Mgr. Jana Kerbčárová.