Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

49. ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE 2022/2023 I. KATEGORIE

Ve dnech 1. – 2. prosince 2022 se vybrané žačky a žáci 8. – 9. ročníku naší školy zúčastnili již 49. školního kola v olympiádě z českého jazyka pro šk. rok 2022/2023.

Olympiáda se skládala již tradičně ze dvou částí – mluvnické a slohové, na jejich splnění měli žáci po 60 minutách.

Deváťáci již z loňského roku věděli, co mají přibližně od olympiády očekávat, avšak pro osmáky se jednalo o zcela „něco nového“, i přes to se práce na jednotlivých úkolech zhostili velice zodpovědně a svědomitě.

Na letošní silnou „devítku“ jim však síly nestačily.

Pomyslné zlato získal s naprostou bodovou převahou Tomáš Krč, stříbro z předešlého ročníku obhájila Adéla Posoldová a bronz náleží Ondrovi Mertovi.

Nejen těmto třem „nejlepším“ patří za reprezentaci naší školy díky, ale také všem zúčastněným, kteří se na prvních příčkách neumístili, jmenovitě Petru Bohačíkovi, Adéle Steigrové, Yannicku Provostovi, Janu V. Skalkovi a Petru Chlebkovi.

Tomáš Krč a Adéla Posoldová budou naši školu na jaře reprezentovat v okresním kole olympiády z ČJ v dané kategorii v Krnově.

p. uč. Lozertová