Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Orientační testování – volba povolání

Žáci 9. ročníku měli možnost ve třech dnech v odpoledních hodinách
absolvovat orientační test. Test by měl žákům pomoci při úvahách o
vhodném oboru a povolání. Výsledkem tohoto profitestu je nabídka
oborů, které mohou být pro žáka zajímavé.

Mgr. Hana Cilová, výchovný poradce