Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

“Doteky”

Chodba v přízemí se opět trochu obměnila. Páťáci vystavili své hotové
práce z několika hodin výtvarné výchovy na téma „Doteky“..