Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Malí programátoři

Tak byl nazván projekt, jehož cílem a náplní bylo seznámit žáky druhé třídy se základy robotiky a principy blokového programování. Připravit je nejen na výuku, která je čeká v následujících letech, ale i na pochopení fungování světa kolem nás. Děti si nejdříve zkusily ovládací prvky robotů, později také zadat konkrétní příkazy, které mohly řadit do jednotlivých logických kroků a sledovat, jaké pohyby i složitější činnosti jsou roboti schopni vykonávat.