Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Minulý školní rok se naše škola aktivně zapojila do projektu ČTENÍ POMÁHÁ. I přes koronavirovou krizi řada našich žáků nezahálela a četla. A úspěšně. Nejen že pomohli sami sobě ve svém vzdělávání, četbou si rozšířili a obohatili svou slovní zásobu, zdokonalili se v pravopise. Tím, že čtou, trénují především psaný, ale i svůj mluvený projev. A výsledky jdou u těchto žáků – čtenářů opravdu vidět ve všech směrech.

ČTENÍ JE PROSTĚ „IN“.

Letos jsme v projektu nadále pokračovali. Žáci a žačky 2. stupně, které čtení baví, soutěžili vzájemně mezi sebou o nejúspěšnějšího čtenáře. Soutěžilo se také o nejúspěšnější čtenářský kolektiv.

Aby žáci čtením knížek nepomáhali tzv. pouze sami sobě, ale i druhým, bylo potřeba na stránkách www.ctenipomaha.cz úspěšně zvládnout rovněž test, který znalosti čtenářů o dané knize ověřil. K přispění na vybraný charitativní projekt bylo nutné splnit testové otázky na 100%.

6. ročník přispěl celkem 13 přečtenými knihami na vybrané charitativní projekty po úspěšném splnění testů částkou 650 Kč.

7. ročník přispěl celkem 5 přečtenými knihami na vybrané charitativní projekty po úspěšném splnění testů částkou 250 Kč.

8. ročník přispěl celkem 7 přečtenými knihami na vybrané charitativní projekty po úspěšném splnění testů částkou 350 Kč.

9. ročník přispěl celkem 10 přečtenými knihami na vybrané charitativní projekty po úspěšném splnění testů částkou 500 Kč.

Celkem naši žáci četbou knih pomohli vybraným charitám částkou 1 750 Kč (příspěvek na vodicího slepeckého psa, pomoc lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě, příspěvek na pořízení speciálního vozíku pro ochrnuté lidi po nehodě atd.)

V rámci „soutěže“ jednotlivců zvítězila Adéla Posoldová (8. ročník), které bude udělena za reprezentaci školy POCHVALA ŘEDITELKY ŠKOLY, o stříbrnou příčku se dělí žáci Natálie Rejdová (6. ročník), Jan Galek (6. ročník), Jan V. Skalka (7. ročník), Tomáš Krč (8. ročník) a žačky 9. ročníku Adéla Netuková a Bára Šindělářová.

Pochvala samozřejmě náleží ale i ostatním přispěvatelům, jmenovitě Michaele Mintálové, Andree Časarové, Natálii Spáčilové, Jakubu Klimkovi a Šimonu Šindelářovi z 6. ročníku, Petrovi Bohačíkovi ze 7. ročníku a Karolíně Galekové, Denise Sochové a Elišce Svobodové z 9. ročníku.

Za dobře odvedenou práci patří všem čtenářům, kteří se projektu tento školní rok zúčastnili, velký dík, mohou být na sebe právem pyšní a věřím, že následující školní rok 2022/2023 se jejich řady rozrostou.

K úspěšné realizaci tohoto projektu v tomto školním roce 2021/2022 přispěla také ve velké míře bezpochyby koupě 20 nových knih do školní knihovny.

p. uč. Lozertová