Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Soutěžíme v přírodě

Soutěžení si v přírodovědném kroužku užíváme. Tentokrát týmy soutěžily ve třech disciplínách. Nejprve žáci museli doplnit chybějící části pořekadel a rčení. Ve druhé aktivitě se rozběhli po okolí, aby našli květiny, listy, hnědé předměty, udělali kotouly nebo zaskákali žabáky. Na závěr se utkali v pantomimě, kde si předváděli různá zvířátka.