Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Jednotná v rozmanitosti

Páťáci završili putování po Evropě. Nejprve si zpracovali referát, vyrobili plakát, nebo připravili prezentaci, a poté jsme si vyměnili role. Sedla jsem si mezi žáky a nechala jsem se poučit o zajímavostech evropských zemí, o svátcích a tradičních jídlech a hlavně jsme se nechali lákat tím, proč bychom měli chtít tuto zemi navštívit. Zjistili jsme, kde vládne prezident a ve které zemi “trůní” král či královna.

Samotné putování jsme uzavřeli sbíráním informací o Evropské unii. Utvořili jsme skupinky, informace jsme zpracovali a společnými silami vytvořili plakát. Zhlédli jsme krátké filmy, poslechli jsme si evropskou hymnu a plakát jsme vyvěsili.