Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

TESTOVÁNÍ 13. 12. 2021 a 20. 12. 2021

Připomínáme, že i v pondělí 13. 12. 2021 a 20. 12. 2021 (případně první den nástupu do školy) bude opět probíhat testování antigenními testy.

Postup zůstává stejný. VŠICHNI JSOU POVINNI MÍT NASAZENU OCHRANU DÝCHACÍCH CEST, DOKUD SE NEPOTVRDÍ NEGATIVNÍ VÝSLEDKY TESTŮ.

Žáci tedy musí mít nasazenu roušku po celou dobu, tedy od příchodu do školy, až po vyhodnocení antigenního testu. Teprve potom roušky odkládají.

Pokud je někdo z žáků nově očkován, nebo máte v ruce potvrzení o prodělání nemoci, informujte třídního učitele. Na základě tohoto potvrzení není potřeba provádět test (není-li žák příznakový).

Dále žádáme rodiče, aby dohlédli na své děti a zkontrolovali, že do školy odcházejí s rouškou, případně respirátorem. Po společných prostorech se musíme pohybovat s nasazenou ochranou dýchacích cest. Je vhodné, aby u sebe každý měl alespoň jeden kus roušky/respirátoru navíc.