Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Papírobraní – celoroční sběr papíru

 Akce pro veselejší družinu

I letos pokračuje soutěž ve sběru papíru. hromada

 Akce bude trvat po celý školní rok. Papír můžete nosit do ŠD. Musí být suchý a řádně zavázaný.

Nejlepší třída bude sladce odměněna na konci školního roku. Zbytek peněz bude použit na hry a hračky do školní družiny.

Těšíme se na vaší hojnou účast.images_308

Předem děkují děti ze školní družiny