Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Jazykový WocaBee šampionát

V rámci výuky anglického jazyka začali žáci 5. – 9. ročníku využívat aplikaci WocaBee, která dětem umožňuje zábavným způsobem učit se a procvičovat slovní zásobu.

V týdnu od 20. 10. do 29. 10. proběhne Jazykový WocaBee šampionát 2021, do kterého se zapojíme i my. Děti si mohou zahrát o zajímavé věcné ceny (viz níže). Nejdříve se zúčastníme okresního kola. Žákům budou zadány balíčky úloh se slovní zásobou a úkolem žáků bude v průběhu týdne pilně si tuto slovní zásobu procvičovat. Za pravidelné procvičování žáci získávají body (tzv. Woca Points). Třída s největším počtem bodů v okrese postoupí do krajského kola.

Všem soutěžícím držíme palce:-)