Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Není ježek jako ježek

Malí badatelé se dnes opět sešli. Tentokrát je čekalo sbírání indicií, aby došli k tomu, co je vlastně čeká. Zkusíte to také?

První zastavení bylo v pískovišti – naber si do kelímku písek.
Druhou indicii dostali na pracovním listě – něco podivného.
Třetí indicií byla informace, že se skutečně nacházíme někde na slunečné pláži.

a … stačilo málo a zjistili jsme, že se seznámíme s ježkem mořským neboli ježovkou.

Teď ale na začátek:

Do kelímku jsme si nabrali písek a napsali do něj vzkaz. A mezi tím jsme přemýšleli nad vlastnostmi takového písku. Pozorovali jsme, jestli se písek v různých nádobách liší. Přišli jsme na to, že dobře pojme vodu, že je tvárný, pozorovali jsme zrníčka, vzpomínali jsme, zda je písčitá půda úrodná a co by se v ní dalo pěstovat…

Potom dostal každý lepicí papírek a měl na lístek napsat, co že si myslí, že je na obrázku:

A toto byly naše úvahy:

V mnohém jsme se shodli, ale dozvěděli jsme se, že žádný z tipů nebyl správný. Proto jsme list dostali do dvojic a přemýšleli jsme znovu. To už byly naše úvahy opravdu přesnějí a jedna z nich byla dokonce pravdivá.

Proto jsem ve dvojicích zůstali a obdrželi jsme další kartičku. Tentokrát s podivnými názvy, které jsme si posléze také vysvětlili. Nicméně naším úkolem bylo pojmenovat části těla mořského ježka. Ufff 😉 Věřte nebo ne, ale mnozí jsme zaměnili řiť a ústa 😀

Následovala debata o tom, kdo viděl mořského ježka naživo. Řešili jsme, co vlastně o tomto živočichovi víme. Co dělat, když na něj v moři šlápnete,…

Nechybělo ani pozorování:

A na závěr jsme se dostali zase k onomu písku.