Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

ŠKOLNÍ VÝLET 2. stupně A EXKURZE DO OTROKOVIC

V úterý 22. června 2021 čekal žáky 7., 8. a 9. ročníku v ranních hodinách před školou zájezdový autobus. Cílů jsme měli hned několik. Nebudeme vás napínat, takže…

po tříhodinové cestě, kterou jsme všichni i přes obrovská horka úspěšně zvládli, jsme dorazili do Otrokovic, kde jsme navštívili místní střední školu, která se může pyšnit tzv. experimentáriem a skvěle vybavenými laboratořemi. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a plni očekávání jsme přemýšleli, co pro nás místní učitelé jako průvodci připravili.

První skupinka se zúčastnila roztodivných laboratorních pokusů, řada z nás měla to štěstí, že se mohla lehce osvěžit před našimi zraky za použití tekutého dusíku vyrobenou zmrzlinou. Dále jsme zjistili, jak vypadá hypermangan a k čemu všemu se dá použít, fascinující byl pokus s propan-butanem, díky němuž vybraným odvážlivcům „hořely“ ruce. Ale nebojte, nikomu se nic nestalo!!! Dověděli jsme se také, jak se pro filmaře vyrábí „umělá krev“ i jak rozdělat oheň bez použití zápalek či jak vyrobit zubní pastu pro slona nebo tzv. „džina v lahvi“.

Mezitím se druhá část naší výpravy účastnila prohlídky experimentária, kde především kluky zaujalo zkoušení různých typů kladek, pomocí nichž zvedali pneumatiky. Prohlédli jsme si unikátní model vlakové dráhy, zhlédli jsme dílny a také viděli speciální mikroskop a řadu dalších zajímavostí, s kterými bychom se běžně nesetkali. Pak se naše skupiny vystřídaly, aby nikdo nebyl o zážitky toho druhého ochuzen:).

Následoval oběd, o který se nám postarali rovněž v místní střední škole a potom hurá směr archeoskanzen. Horka byla neúprosná, ale od prohlídky věrohodných replik obydlí z dob Velké Moravy nás neodradila. Postaral se o nás pan průvodce v dobovém kostýmu, do jednotlivých domků jsme mohli nahlédnout a největším překvapením snad téměř pro všechny byla návštěva dobové „internátní“ školy. Skoro všichni jsme si odtud dovezli domů něco malého na památku, po vyčerpávajícím výkladu si koupili něco dobrého na zub, ale čas neúprosně běžel, a tak jsme s prohlídkou tzv. Živé vody neotáleli.

Podvodní tunel, z něhož byly vidět proplouvající kapři fascinujících rozměrů, obří jeseteři a vyzy uchvátil bez přehánění úplně všechny! Únava v náročném dni už byla na některých z nás znát, avšak den nekončil. Pár zdatných jedinců se vydalo „omrknout“ pratury s mláďaty, jiní odpočívali u vodní plochy a nabírali síly na závěrečnou procházku na naše nejvýznamnější poutní posvátné místo Velehrad.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje nejednoho svým interiérem okouzlila. Atmosféra místa a génius loci mluvil za vše. Tímto duchovním zážitkem jsme naše úterní červnové putování zakončili a příjemně utahaní plní dojmů jsme už rádi viděli našeho pana řidiče, který celou naši výpravu v pořádku dopravil v podvečerních hodinách domů. Děkujeme.

p. uč. Lozertová