Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

PROJEKTOVÝ DEN MIMO ŠKOLU 7. ročníku

Pátek 25. června 2021 nestrávili naši sedmáci v lavicích, ale čekal je den plný pohybu a poznávání. V 7:30 jsme měli sraz před školou a vyrazili jsme autobusem směr Petrovice – konečná zastávka a dále už po svých.

Cílem dne se staly prameny řeky Osoblahy a osoblažského potoka, který protéká také Jindřichovem (pramen U Gajera, Vojtův pramen 702 m.n.m. a další).

Hlavním tématem tohoto dne byla VODA.

Žáky čekalo seznámení s historií obce Petrovice, byla jim ukázána místní vodárna, prameniště i s hlubinnými vrty – vše v 1. stupni ochranného vodního pásma, navštívili rovněž místní rybník, seznámili se s místní květenou i obojživelníky tzv. naživo (někteří si i podrželi skokana hnědého, viděli v rybníku hejna pulců apod.)

Výukový program zajištoval odborník z LESŮ ČR – p. Kateřina Kmínková, která s asistenty měla pro žáky připraveno několikero aktivit týkajících se vody v naší krajině a její úlohy. Žáci měli připraveny pracovní listy, výukový banner s vodními živočichy, poznávací karty s úkoly, součástí programu byla také diskuze na téma vody.

Na závěr programu čekala žáky starost o ohniště u pramene U Gajera, všichni si užili opékání špekáčků a povídání u ohně, které mnohým žákům udělalo po turistickém výkonu opravdu radost. Následoval návrat ke škole opět autobusovou dopravou.

Žáci se ve výukovém programu seznámili s různými druhy vod a vodními zdroji, dověděli se např., kolik vody spotřebuje průměrně člověk za den, která místa na Zemi jsou nejsušší/nejvíce zavodněná, kolik vody obsahují různé druhy rostlin, z čeho se voda skládá, upevnili své znalosti o koloběhu vody v přírodě, dozvěděli se o různých typech vodních staveb vybudovaných nejen lidskou rukou, rozšířili své vědomosti o řadě živočichů, pro které je vodní prostředí životně důležité.

Projektový den byl pro žáky přínosný v mnoha směrech, kromě nově získaných poznatků z výukového programu utužili rovněž třídní kolektiv, den se nesl v duchu dobré nálady a spolupráce. U žáků panovala dobrá nálada a i oni vyhodnotili tento den jako vydařený po všech stránkách.

Velké poděkování patří pracovníkům obce Petrovice, kteří pro žáky v rámci projektu zdarma připravili ohniště se všemi náležitostmi a upravili okolní terén prameniště, aby se výukový program mohl bez problémů uskutečnit.

p. uč. Lozertová