Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Výsledky zápisu do 1. ročníku

V dokumetu pod odkazem níže najdete přehled přijatých dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 a přehled dětí s odkladem povinné školní docházky (odklad PŠD). Rozhodnutí o přijetí či odkladu PŠD svého dítěte najdete pod číslem, které jste obdrželi při zápisu.

přijat.nepřijat školní rok 2021-2022