Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Točí se, stále se točí

Je to úprk, panečku,” řekl jeden druháček, když se dozvěděl, že se naše planeta Země, náš domov, otáčí stále dokola velkou rychlostí.
U příležitosti Dne Země jsme se i my v druhé třídě dozvěděli spoustu zajívavostí z života na naší planetě a teké jsme přispěli malým dílek k tomu, abychom podpořili život na Zemi. Cílem celodenního projektu s názvem
Broučkův domeček bylo vyrobit domeček pro broučky pro naši zahradu.