Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Nedávno jsme “oslavili” svátek učitelů, tedy den, kdy se narodil Jan Amos Komenský (ten se přesněji narodil 28. 3. 1592 nejpravděpodobněji v Uherském Brodě). Byl to kněz, učitel, spisovatel, který byl nucen opustit svou zemi, působil především v Polsku a procestoval kus Evropy.

Čtvrťáci se seznámili ve vlastivědě s jeho životem, myšlenkami, názory, knihami,… prostě posbírali všechny potřebné informace, aby sami mohli splnit úkol, a tím tak završili Komenského myšlenku “škola hrou”.

Na základě sesbíraných informací měli za úkol vyrobit hru, sestavit křížovku, připravit doplňovačku, napsat referát, nakreslit komiks. Každý volil dle své libosti. A já?! Moc děkuji za zaslané práce, které se opravdu velmi vydařily. Těším se, až si je ve škole zahrajeme, představíme, vyvěsíme.

No, posuďte sami <3

dav

Někteří hru hned i vyzkoušeli 😉