Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

J. A. KOMENSKÝ BY LETOS OSLAVIL 429. narozeniny

J. A. Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské, se narodil 28. března roku 1592 na Moravě a je pohřben v nizozemském městě Naarden. Komenský byl jedním z našich největších pedagogů, myslitelů, filozofů a spisovatelů obecně. Jeho myšlenky přežívají přes staletí dodnes. Mezi jeho nejslavnější díla patří například Labyrint světa a ráj srdce nebo Svět v obrazech.

Ve výtvarné výchově měli žáci šesté, sedmé a osmé třídy k připomínce jeho narozenin nakreslit nebo namalovat Komenského portrét.

Byla to výzva. Přeci jenom byli na celou práci „sami“, nikdo jim nebyl ku pomoci a o to více si prací žáků, které zaslali, opravdu cením. Řada z nich je velice vydařená a umělecky pěkně zpracovaná.

Posuďte sami v naší online výtvarné galerii!

Všechny portréty budou zároveň zaslány elektronicky jako poděkování Národnímu pedagogickému muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze, od nichž nám byla zapůjčena úžasná výstava s názvem “KOMenský v KOMiksu”. Ta je stále ještě k vidění nainstalována na přízemních oknech naší školy.

Na závěr k zamyšlení jedno z Komenského životních mouder:

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ — Jan Amos Komenský

Zde dva odkazy na vynikající dokumenty o našem velikánovi, které stojí za zhlédnutí!!!

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13220142851-j-a-komensky-zivot-a-dilo/32029838014/

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13220002066-jako-letni-snih-zivot-j-a-komenskeho

p. uč. Lozertová