Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Schůzka s rodiči v MŠ Jindřichov

Ve středu 11. září proběhla v mateřské škole zahajovací schůzka s rodiči dětí.

V úvodu společného setkání poděkovala ředitelka školy za pomoc rodičů při natírání zahradního vybavení, seznámila je se změnami a průběhem rekonstrukce na mateřské i základní škole a zdůraznila význam jejich pomoci a spolupráce s nimi i v dalším období.

Rodičům byly předány informace o ustanoveních platného školního řádu, které se týkají zejména plateb v MŠ a pravidel při odhlašování dětí ze stravy, a se kterými je nutné se seznámit. Školní řád je k nahlédnutí na hlavní nástěnce v mateřské škole. Učitelky dále rodiče seznámily s plánem aktivit na 1. pololetí školního roku, dohodly organizační záležitosti a vyzvaly rodiče ke spolupráci s logopedkou při odstraňování řečových vad.

Ředitelka školy zodpověděla dotazy rodičů a vzala na vědomí jejich žádost, která se týká úpravy parkoviště před budovou mateřské a základní školy. Přítomní rodiče zhodnotili jako dlouhodobý nedostatek rozbahněné okolí školy i přístupovou cestu a vzhledem k tomu, že je zde umístěn i nižší stupeň ZŠ a rodiče jsou nuceni ve velkém počtu děti přivážet osobními auty, také nedostatek místa k průjezdu a parkování.

V závěru zahajovací schůzky nabídli někteří rodiče pomoc při přípravách akcí pro děti.

Všem děkujeme a těšíme se na hezký školní rok a spokojené děti.